Fodterapeuternes Fællesfond

 

Ansøgningsfristen til næste runde i Fællesfonden er den 5. oktober 2023.

Ansøgningerne vil blive behandlet på bestyrelsesmøde ultimo oktober 2023.

   

 

Fællesfondens formål

Fondens formål er, at yde støtte til værdigt trængende ældre fodterapeuter, fodterapeutstuderende og fodterapeuter, som ønsker at videreuddanne sig inden for faget fodterapi.

 

Uddeling af legater

Uddeling af legatportioner skal ske en gang årligt. Det er fondens bestyrelse, der bestemmer portionernes størrelse, modtagerer og tidsrum for legatet.

 

Fællesfondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af to personer; et medlem udpeget af Danske Fodterapeuter samt et medlem udpeget af Fodterapeutskolen i København.